ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน

 

ประชาคมอาเซียน ได้ยินคำนี้กันบ่อยแล้วนะ แล้วมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อย

สำหรับประชาคมอาเซียนนั้น เป็นการร่วมมือในการพัฒนาประเทศในกลุ่มเอเชียอาคเนย์ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง ซี่งแรกเริ่มเดิมทีนั้น ได้เริ่มก่อตั้งกันตามปฏิญญากรุงเทพ เมื่อประมาณวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 5 ชาติ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร์ และฟิลิปปินส์ ต่อมาในปี 2527 ก็ได้มีการรับประเทศบรูไนเข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่ 6 ตามด้วยประเทศที่ 7 คือเวียดนามในปี 2538 และในปี 2540 เป็นทางด้านของประเทศลาวและพม่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่ 8 และ 9 ส่วนประเทศที่ 10 นั้นได้แก่ประเทศกัมพูชา โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี 2542 นั่นเอง

เรามาลองทำความรู้จักแบบพื้นฐานกับประชาคมอาเซียนกัน ยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับ คำขวัญประชาคมอาเซียนคืออะไร

สำหรับคำขวัญประชาคมอาเซียนนั้น ก็คือ One Vision, One Identity, One Community. หรือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม

โดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนี้ เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาค อีกทั้งในเรื่องของตลาดแรงงาน ทุน ระบบการค้าเสรีที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนสามารถพัฒนา และก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการเริ่มต้นของประชาคมอาเซียนได้ขยับเข้ามาเป็นปี 2558 จากเดิมที่กำหนดไว้คือปี 2563 ซึ่งเรียกได้ว่า เราต้องทำการปรับตัวรับกับแผนการณ์ การพัฒนากลุ่มประชาคมอาเซียน ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของเราเอง