การเดินทางไกลไม่ได้บ่งบอกถึงความก้าวหน้า

การเดินทางไกลไม่ได้บ่งบอกถึงความก้าวหน้าฉันใด การผ่านเหตุการณ์มามากมายย่อมไม่ได้บ่งชี้ถึงประสบการณ์อันโชกโชนฉันนั้น
.
ด้วยเพราะความก้าวหน้า...หลายครั้งมิได้เกิดจากการก้าวเดิน แต่เกิดจากการหยุดอยู่กับที่เพื่อเผชิญกับปัญหาและอุปสรรครอบข้างอย่างกล้าหาญเกรียงไกร
.
ประสบการณ์ก็เช่นกัน ที่มิได้รับมาเพียงจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆนาๆ แต่ล้วนเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ที่พยายามจะปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาให้เป็นไปตามวิถีทางอันทรงคุณค่าในแบบของตน
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
7-05-2559