ความมั่งมี

ความมั่งมีไม่ได้หมายถึงว่ามีให้มาก แต่เป็นการมีให้พอและมีให้เป็นต่างหาก

ความมั่งมีไม่ได้หมายถึงว่ามีให้มาก แต่เป็นการมีให้พอและมีให้เป็นต่างหาก
.
อุปมาคนมี "ศรี" หาได้จำเป็นที่จะต้องแสดงออก ต่างจากคนมี "สี" ที่มุ่งเน้นเพียงการมองเห็นแต่สิ่งภายนอก ให้ความสำคัญแต่เพียงเปลือกไม่พิจารณาถึงแก่นแท้ ... เพราะศรีที่ดีนั้นติดตัวอยู่ข้างใน ใครก็มิอาจป้ายสีได้
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
16-05-2559