เชื้อโรคเข้มแข็งขึ้น หรือเพราะเราอ่อนแอลง?

เชื้อโรคนั้นเข้มแข็งขึ้น หรือเพราะเราอ่อนแอลง?

คนเราโดยมากเจ็บป่วย...หาได้เกิดขึ้นเพราะเชื้อโรคนั้นเข้มแข็งขึ้น...แต่เป็นเพราะร่างกายและภูมิคุ้มกันของเรานั้นอ่อนแอลง มากกว่า
.
ดังนั้น ทุกคนจงพึ่งระลึกเสมอว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกวันนี้...ส่วนใหญ่ หาใช่เป็นเพราะอุปสรรคนั้นมีมากขึ้น...แต่ล้วนเป็นเพราะจิตใจและความเชื่อมั่นของเรานั้นอ่อนแอลง ต่างหาก
.
จึงว่า "หากภายในเข้มแข็ง ภายนอกย่อมอ่อนนุ่มลง" ... ดังนั้น จงทำให้ภายในของท่านแกร่งกล้า เพื่อแม้จะต้องประเชิญกับสิ่งท้าทายทั้งปวง ท่านก็จะมองมันด้วยชีวิตที่เป็นสุขและคงไว้ซึ่งความทะเยอทะยาน
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
19-05-2559