ขยะที่สกปรกจะเปื้อนมือคุณไปได้ไม่นานเกินกว่าในยามที่คุณจะล้างมันออก

ขยะที่สกปรกจะเปื้อนมือคุณไปได้ไม่นานเกินกว่าในยามที่คุณจะล้างมันออก ... แต่ชัยชนะที่ได้มาอย่างสกปรกจะฝังลึกติดตัวคุณไปตราบนานแสนนานดุจดังรอยบาปที่สร้างตำหนิไม่อาจลบออกได้
.
จะเห็นได้ว่า การพ่ายแพ้อย่างขาวสะอาดยังมีค่ากว่าชัยชนะที่ได้มาอย่างสกปรก เพราะประสบการณ์และความผิดหวังจากการกระทำอันชอบธรรมนี้ จะผลักดันคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิและนำพาชีวิตคุณสู่วิถีแห่งคุณค่าอันปราศจากมลทินให้ต้องมัวหมอง
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
4-05-2559