Default

ไฟเขียวเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ ระดมทุนในตลาดแรก-ตลาดรอง

กระดานดูแลตลาดทุน (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ไฟเขียว เอสเอ็มอีแล้วก็สตาร์ทอัพระสูดดมทุนได้อีกทั้งในตลาดแรกแล้วก็ตลาดรอง ได้ผลสรุปหลักเกณฑ์ด้านในไตรมาส1


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เผยวันหลังการสัมมนาคณะกรรมการดูแลตลาดทุน (ก.ต.ท.) รอบเดือนเดือนมกราคม 2563 คณะกรรมการ ก.ต.ท. ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบกฏเกณฑ์เปิดช่องเอสเอ็มอีรวมทั้งสตาร์ทอัพระสูดดมทุนได้อีกทั้งในตลาดแรกรวมทั้งตลาดรองคณะกรรมการ ก.ต.ท. ลงความเห็นเห็นด้วยหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนของเอสเอ็มอีและก็สตาร์ทอัพอเพียงอกและก็เสนอขายหุ้นแก่ผู้ร่วมลงทุนในวงจำกัดแล้วก็ผู้ร่วมลงทุนทั่วๆไป แล้วก็ให้โอกาสให้นำหุ้นไปขึ้นทะเบียนค้าขายในตลาดรองได้ โดยเอสเอ็มอีแล้วก็สตาร์ทอัพที่เป็นบริษัทจำกัดและก็บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งส่งผลการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือมีมูลค่าธุรกิจระดับหนึ่งแล้ว สามารถระดมทุนรวมทั้งนำหุ้นเข้าขึ้นทะเบียนในตลาดรองได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้กระนั้นจะต้องเผยข้อมูลของธุรกิจการค้าแล้วก็งบการเงินตามที่ได้มีการกำหนด แล้วก็นักลงทุนควรมีลัษณะดังกล่าวต่อไปนี้
(1) ผู้ร่วมลงทุนสถาบัน ธุรกิจการค้าเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน ผู้ร่วมลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
(2) ผู้ตัดสินแล้วก็บุคลากรของเอสเอ็มอีรวมทั้งสตาร์ทอัพ หรือบริษัทในเครือ
(3) ผู้ร่วมลงทุนที่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพที่แสดงถึงวิชาความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็การลงทุน (professional license)
(4) นักลงทุนทั่วๆไปที่มีความรู้และความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์การลงทุนโดยมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปในรอบ 12 เดือนปัจจุบัน

Image result for ตลาดหลักทรัพย์


ดังนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเปิดรับฟังความเห็นจากพลเมือง แล้วก็คาดว่าจะได้บทสรุปเรื่องหลักเกณฑ์ด้านในไตรมาส 1 ปี 2563 ในส่วนการก่อตั้งตลาดรองเพื่อรองรับการเขียนทะเบียนของเอสเอ็มอีรวมทั้งสตาร์ทอัพ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็ตลาดค้าหุ้นที่เมืองไทยอยู่ระหว่างสัมมนาปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องแบบตลาดที่สมควรและก็มีคุณภาพ
ยิ่งกว่านั้นคณะกรรมการ ก.ต.ท. ลงความเห็นเห็นด้วยการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง กรณีมีผู้จองซื้อถึงจำนวนร้อยละ 80 ของจำนวนเงินที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องยกเลิกการเสนอขายถ้าได้ไม่ครบจำนวนร้อยละ 100 แต่ว่าผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Funding Portal) เผยและก็แจ้งข้อจำกัด ที่จะไม่ยกเลิกการเสนอขายให้ผู้ร่วมลงทุนรู้ก่อนจองซื้อ เพื่อลดข้อกำหนดตามเกณฑ์เดิมที่ระบุว่าแม้ได้เงินไม่ครบปริมาณที่ตั้งไว้จำต้องยกเลิกการเสนอขาย (All-or-nothing) ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ดังที่กล่าวถึงมาแล้วสอดคล้องกับการควบคุมดูแลในเมืองนอก นอกจากนั้น ยังกำหนดให้ Funding Portal มีระบบระเบียบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพตามหลักหลักเกณฑ์และก็แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบระเบียบไอทีของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อตั้งมาตรฐานรวมทั้งทางสำหรับในการประกอบธุรกิจให้มีความแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้น