อินเตอร์เน็ตคืออะไร

อินเตอร์เน็ตคืออะไร ใครรู้ช่วยบอกที รู้แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยี ที่ตอนนี้ขาดมันไม่ได้เสียแล้ว

อินเตอร์เน็ตคืออะไร

เพราะเทคโนโลยีอย่างอินเตอร์เน็ต เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องรู้และต้องใช้ให้เป็น เพราะเป็นพื้นฐานในการหาความรู้และการทำงานไปเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียน เราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ตนี่ละ ส่วนในเรื่องของการทำงานก็มีการติดต่อสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เช่น การส่งอีเมลล์ติดต่อสื่อสารเรื่องงาน การใช้เฟสบุ๊ค(facebook) ต่างๆ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตกันทั้งสิ้น

ดังนั้น เรามาลองหาความรู้กันดีกว่าว่า อินเตอร์เน็ตคืออะไร เพราะเมื่อใช้เป็นแล้ว เราจะต้องรู้ด้วยว่า ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตนั้น มีความเป็นมาอย่างไรด้วย จึงจะเรียกว่าเป็นชาวอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริง สำหรับอินเตอร์เน็ตนั้น คือ กลุ่มของเครือข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์ จำนวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร หรือที่เราเรียกกัีนว่า (Protocol) เดียวกันนั่นเอง จนทำให้เกิดเป็นสังคมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายแต่ละเครื่องนั้นจะสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ และเสียง ซึ่งนั่นอาจจะรวมไปถึงการทำการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

รู้ความหมายของอินเตอร์เน็ตคืออะไรแล้ว คุณจะต้องใช้มันให้เป็นและให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองด้วย ไม่ว่าจะใช้อินเตอร์เน็ตในด้านการศึกษาหาข้อมูล หรือจะใช้ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถใช้อินเตอร์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย เหมือนกับการได้ย่อโลกทั้งใบไว้ในมือคุณก็ว่าได้ถ้าคุณเลือกใช้เป็นและทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอีกด้วย

อย่าใช้อินเตอร์เน็ตเพียงเพื่อความบันเทิงเริงใจ แต่เลือกที่จะใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงจะทำให้คุณนั้น สามารถเข้าใจถึงความหมายของคำว่า อินเตอร์เน็ตคืออะไรได้อย่างแท้จริง