ชมรมหนี้บัตรเครดิต

ชมรมหนี้บัตรเครดิต

ชมรมหนี้บัตรเครดิต ทุกปัญหาเกี่ยวกับหนี้ที่มีไว้ให้คุณได้ปลดทุกข์

 

ต้องยอมรับกันอย่างหน้าชืนตาบานกันเลยทีเดียว สำหรับปัญหาการเป็นหนี้ของคนไทยในปัจจุบันซึ่งในขณะนี้เป็นปัญหาและเป็นวาระแห่งชาติกันเลย เพราะหนี้มีทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งได้มีผู้ก่อตั้งเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้เหล่านี้ว่า ชมรมหนี้บัตรเครดิต ซึ่งเป็นการรวมตัวและไขข้อข้องใจรวมไปถึงปัญหาของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับหนี้ ทั้งหนี้ในระบบอย่าง หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบต่าง ๆ ที่เก็บดอกเบี้ยกันอย่างมหาโหด

ซึ่งการเข้ามารวมตัวกันของลูกหนี้ก็เป็นการดี ไม่ใช่ว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อหนีหนี้แต่อย่างใด หากแต่เป็นการก่อตั้งชมรมหนี้บัตรเครดิตขึ้นเพื่อช่วยกันแก้ไข ป้องกัน และเยียวยาไม่ให้ไปก่อปัญหาหนี้ใหม่ให้เกิดขึ้นมาอีก เหมือนกับเป็นการให้ความรู้พร้อม ๆ กันกับการช่วยให้คำแนะนำ เพื่อให้สมาชิกของชมรมหมดหนี้หมดสินกันอย่างสบายใจไร้ปัญหา

ดังนั้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องหนี้สิน หรือปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกของชมรมหนี้บัตรเครดิตกันได้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลดหนี้สินต่างๆ ให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

หากเป็นไปได้ คงไม่มีใครอยากจะเป็นหนี้ แต่ถ้าหากพลาดพลั้งเป็นหนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องก้มหน้ายอมรับในความผิดพลาดของตนเอง และตั้งใจแก้ปัญหา เพราะทุกปัญหามีทางออก อย่าคิดสั้น หรืออย่าเครียดจนเกินไป ค่อย ๆ หาทางออกเพื่อชีวิตของเราดีกว่าค่ะ ใครเป็นหนี้ก็ใช้หนี้กันไป แต่เจ้าหนี้ก็ควรให้โอกาสลูกหนี้บ้าง อย่ากดดันจนลูกหนี้ไม่มีทางออก คุณอาจจะไม่ได้เงินทองกลับคืนมาเลยก็ได้ ดังนั้น การประนีประนอมย่อมเป็นสิ่งที่สมควรกระทำที่สุด