การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการสร้างความรักความสามัคคี ในสังคมของเด็ก ๆ และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กน้อย ซึ่งมีมาแต่โบราณ ทำให้เราได้รับรู้ว่า คนโบราณของไทยเรานี้ ก็ช่างคิดสรรเลือกหาของเล่นมาเพื่อพัฒนาสติปัญญา ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีกุศโลบายที่ช่วยให้เด็ก ๆ มีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นด้วย

การละเล่นพื้นบ้านของไทยเรานั้น มีด้วยกันมากมายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคนเดียว หรือการเล่นเป็นหมู่คณะก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นการละเล่นที่สนุกสนาน การละเล่นพื้นบ้านของเรานั้น ส่วนมากจะมีเนื้อเพลงประกอบเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ควบคู่ไปกับกติกาการละเล่นพื้นบ้าน ที่น่าสนใจและติดตาม

การละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเล่น มอญซ่อนผ้า จะเป็นการเล่นกันเป็นหมู่คณะ โดยให้เด็ก ๆ มานั่งล้อมวงกัน แล้วมีคนหนึ่งถือผ้าเอาไว้ แล้วช่วยกันร้องเพลง และปรบมือตามจังหวะ ว่า มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ไปโน่นไปนี่ ฉันจะตีก้นเธอ ร้องไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเด็กคนที่ถือผ้าเดินรอบวงกลมจะเอาผ้าไปวางไว้ที่หลังใคร เมื่อวางผ้าเสร็จ คนที่นั่งล้อมวงก็เอามือจับที่ด้านหลัง เมื่อรู้ว่าผ้าอยู่ที่หลังของตนก็ลุกหยิบผ้านั้น วิ่งไล่ตามคนที่นำมาวาง ให้ทัน และผู้ที่นำมาผ้ามาวางต้องมานั่งแทนตำแหน่งนั้นโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะไม่ต้องเป็นมอญซ่อนผ้าอีก เรียกได้ว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนาน และยังคงมีเด็ก ๆ เล่นกันอยู่ในปัจจุบัน

การละเล่นพื้นบ้าน หากว่าเราอนุรักษ์เอาไว้ จะทำให้เด็กไทยรู้รัก และสามัคคีซึ่งกันและกันมาก ไม่ใช่ให้เด็กเล่นแต่เกมส์ ขาดมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไปมากมายเช่นนี้ เรามาช่วยกันรณรงค์ให้เด็กไทยรู้จักการละเล่นพื้นบ้านไทยเอาไว้จะดีกว่า เพื่อไม่ให้การละเล่นพื้นบ้านเป็นเพียงแค่ความทรงจำ