ขยะที่สกปรกจะเปื้อนมือคุณไปได้ไม่นานเกินกว่าในยามที่คุณจะล้างมันออก

ขยะที่สกปรกจะเปื้อนมือคุณไปได้ไม่นานเกินกว่าในยามที่คุณจะล้างมันออก ... แต่ชัยชนะที่ได้มาอย่างสกปรกจะฝังลึกติดตัวคุณไปตราบนานแสนนานดุจดังรอยบาปที่สร้างตำหนิไม่อาจลบออกได้
.
จะเห็นได้ว่า การพ่ายแพ้อย่างขาวสะอาดยังมีค่ากว่าชัยชนะที่ได้มาอย่างสกปรก เพราะประสบการณ์และความผิดหวังจากการกระทำอันชอบธรรมนี้ จะผลักดันคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิและนำพาชีวิตคุณสู่วิถีแห่งคุณค่าอันปราศจากมลทินให้ต้องมัวหมอง
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
4-05-2559

การเดินทางไกลไม่ได้บ่งบอกถึงความก้าวหน้า

การเดินทางไกลไม่ได้บ่งบอกถึงความก้าวหน้าฉันใด การผ่านเหตุการณ์มามากมายย่อมไม่ได้บ่งชี้ถึงประสบการณ์อันโชกโชนฉันนั้น
.
ด้วยเพราะความก้าวหน้า...หลายครั้งมิได้เกิดจากการก้าวเดิน แต่เกิดจากการหยุดอยู่กับที่เพื่อเผชิญกับปัญหาและอุปสรรครอบข้างอย่างกล้าหาญเกรียงไกร
.
ประสบการณ์ก็เช่นกัน ที่มิได้รับมาเพียงจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆนาๆ แต่ล้วนเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ที่พยายามจะปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาให้เป็นไปตามวิถีทางอันทรงคุณค่าในแบบของตน
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
7-05-2559

การบรรลุ คือ

การบรรลุ คือ เป็นการแยกจิตออกจากกาย แยกธรรมออกจากโลก แยกแท้ออกจากเท็จ แยกสิ่งควรทำออกจากกิเลสทั้งปวง
.
ดังนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าแนวทางแห่งการหลุดพ้น ย่อมต้องอาศัยการมองโลกแห่งสรรพสัตว์ที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยใช้ "ปัญญา" ในการพิจารณา ... เพื่อทำให้มันหยุดนิ่งด้วย "สติ" แยกขาดออกจากกันด้วย "สัมปชัญญะ" แล้วท้ายสุดจึงยกให้สูงขึ้นด้วย "มนัสสิการ" นั้นแล
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
13-05-2559

ความมั่งมีไม่ได้หมายถึงว่ามีให้มาก แต่เป็นการมีให้พอและมีให้เป็นต่างหาก

ความมั่งมีไม่ได้หมายถึงว่ามีให้มาก แต่เป็นการมีให้พอและมีให้เป็นต่างหาก
.
อุปมาคนมี "ศรี" หาได้จำเป็นที่จะต้องแสดงออก ต่างจากคนมี "สี" ที่มุ่งเน้นเพียงการมองเห็นแต่สิ่งภายนอก ให้ความสำคัญแต่เพียงเปลือกไม่พิจารณาถึงแก่นแท้ ... เพราะศรีที่ดีนั้นติดตัวอยู่ข้างใน ใครก็มิอาจป้ายสีได้
.
มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง
16-05-2559

เชื้อโรคเข้มแข็งขึ้น หรือเพราะเราอ่อนแอลง?

เชื้อโรคนั้นเข้มแข็งขึ้น หรือเพราะเราอ่อนแอลง?

คนเราโดยมากเจ็บป่วย...หาได้เกิดขึ้นเพราะเชื้อโรคนั้นเข้มแข็งขึ้น...แต่เป็นเพราะร่างกายและภูมิคุ้มกันของเรานั้นอ่อนแอลง มากกว่า
.
ดังนั้น ทุกคนจงพึ่งระลึกเสมอว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกวันนี้...ส่วนใหญ่ หาใช่เป็นเพราะอุปสรรคนั้นมีมากขึ้น...แต่ล้วนเป็นเพราะจิตใจและความเชื่อมั่นของเรานั้นอ่อนแอลง ต่างหาก
.

ตรวจหวย 1/4/65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เมษายน 2565

ตรวจหวย, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2559 สลากกินแบ่งรัฐบาล, ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

อะโดนีราน บาร์บอสซ่า ครบรอบ 105ปี (ประวัติและผลงานที่น่าสนใจ)

อะโดนีราน บาร์บอสซ่า
Adoniran Barbosa คือชื่อในงานศิลปะของนาย João Rubinato (6 August 1910, Valinhos - 23 November 1982, São Paulo) นักร้องและนักประพันธ์สไตล์แซมบ้า ผู้มือชื่อเสียง จากเมือง South Paolo ประเทศบราซิล 
ประวัติ 

Pages